Uskutočnením objednávky v našom internetovom obchode www.topznacky.sk súhlasíte s obchodnými podmienkami uvedenými na našej internetovej stránke čím uskutočníte u nás ZÁVÄZNÚ objednávku.

Vo všeobecných podmienkach uzavretých medzi kupujúcim a predávajúcim je uvedené, že:

 

1. Za neprevzatie objednanej zásielky od kuriéra UPS je poplatok 10 €.

Pokiaľ kupujúci tento poplatok nezaplatí do 14 dní od upozornenia na zaplatenie na účet predávajúceho, bude od neho vymáhaná škoda podľa obchodného a občianského zákonníka, ktorú predávajúcemu spôsobil.

 

2. Upomienka 11€ (sms alebo emailom)

 

3. Upomienka 13€ (pošta)

 

4. 26,56 € – vystavenie žiadosti na súd na platobný rozkaz

 

5. 26,56 € – vystavenie žiadosti na exekučné konanie

Všetky upomienky sa považujú za doručené na druhý deň od odoslania. Splatnosť upomienok je spravidla 14 dní od odoslania, (presný dátum, suma a číslo objednávky bude vždy uvedené v upomienke).

Poplatky spojené so súdnym a exekučným konanim 9,96 € – podanie návrhu na exekučné konanie (poplatok exekútora) + ďalšie poplatky exekútora.

Číslo účtu / IBAN SK7211000000002941464068, variabilný symbol je číslo objednávky

Tím ″TOP Značky″